Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SuperHeroStore 19-01-2020

Het herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product heeft ontvangen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit krijgt.

 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen.

 Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling 

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen binnen vijf dagen terug. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan SuperHeroStore, Altaarstraat 83, Schinnen, 6365AJ, superherostorenl@gmail.com

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomt betreffende:
• de verkoop van de volgende goederen:
• de levering van de volgende digitale inhoud:
• de verrichting van de volgende dienst herroep.
Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)